Lịch chiêu sinh

  1. Trang chủ
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Lịch chiêu sinh

Văn phòng Hiệp hội xin thông báo:         Do học viên đăng ký ít không đủ số lượng để mở lớp. Nay, VPHH xin hủy lớp tập huấn nghiệp vụ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ngày 13/10/2020.  ...

Xem thêm
THÔNG BÁO MỞ LỚP THNV LÁI XE VÀ NVPVTX THÁNG 10/2020

Văn phòng HIỆP HỘI VT Ô TÔ HK LT & DL TP.HCM thông báo mở lớp TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO LÁI XE và NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE (LX, NVPV) như sau: -        Thời gian: 08g00 ngày 13/10/2020 (Thứ ba) (LX, NVPV) -        Thời gian: 13g00 n...

Xem thêm
THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

Văn phòng HIỆP HỘI VT Ô TÔ HK LT & DL TP.HCM thông báo mở lớp TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE (LX, NVPV) và NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI (NĐH ) như sau: -        Thời gian: 8g00 sáng ngày 18/02/2020 (Thứ ba) (LX, NVPV) - ...

Xem thêm

Văn phòng HIỆP HỘI VT Ô TÔ HK LT & DL TP.HCM thông báo mở lớp TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE (LX, NVPV) và NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI (NĐH ) như sau: -        Thời gian: 8g00 sáng ngày 18/02/2020 (Thứ ba) (LX, NVPV) - ...

Xem thêm