Archive

  1. Homepage
  2. Tháng Sáu 2020
PHỎNG VẤN CỦA BÁO VOV NGÀY 04/06/2020

Câu hỏi 1:  Hiện Chính phủ đang chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính giảm bớt các điều kiện kinh doanh. Nếu thực hiện theo quy định này, nó sẽ ảnh hưởng và gây khó khăn gì cho doanh nghiệp và người lái xe? Trả lời 1: Khoản...

Xem thêm