Archive

  1. Homepage
  2. Tháng Mười Một 2020
Về đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM

Về đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM        Nhận lời mời của Sở GTVT ở giấy mời số ngày 06/11/2020 của Sở GTVT và qua nghiên cứu tài liệu đí...

Xem thêm
Làm lại đề án quảng cáo trên xe buýt, vì sao?

Cả đơn vị quản lý và xã viên thuộc các HTX xe buýt ở TP.HCM đều cho rằng đề án quảng cáo trên thân xe buýt hiện tại chưa sát thực tế. Theo Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) TP.HCM, đề án quảng cáo trên thân xe buýt được UBND TP.HCM phê duyệt năm 2017, nếu quảng cáo thành...

Xem thêm