Archive

  1. Homepage
  2. Tháng Tư 2021
GÓP Ý 2/2021 – SỞ GTVT TP.HCM

GÓP Ý 2/2021 – SỞ GTVT TP.HCM V/v hạn chế xe ô tô trên 30 chỗ vào khu vực trung tâm   Ngày 19/04/2021, Sở GTVT TP.HCM đã mời Hiệp Hội VT Ô Tô HK LT & DL TP.HCM dự họp nghe Báo cáo phư...

Xem thêm