Archive

  1. Homepage
  2. Tháng Sáu 2021

Theo yêu cầu của một số DN/HTX có nhu cầu ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19. Hôm qua, ngày 09/06/2021 Vata đã yêu cầu chúng ta đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin ưu tiên cho đơn vị theo mẫu (stt, họ và tên, đơn vị vận tải, số liều vắc xin, loại: dịch vụ hoặc Nhà nước tiêm miễn phí, s...

Xem thêm