Archive

  1. Homepage
  2. Tháng Chín 2021
Từ “xe tù” đến… “hàng không mặt đất”

Với sự xuất hiện của những DN vận tải uy tín, có thương hiệu, vấn nạn “xe tù”, “cơm tù” ám ảnh người dân trong một thời gian dài đã bị loại bỏ. Với sự xuất hiện của những doanh nghiệp vận tải uy tín, có thương hiệu, vấn nạn “xe tù”, “cơm...

Xem thêm