Archive

  1. Homepage
  2. Tháng Năm 2022
Việc triển khai thí điểm camera “phạt nguội” nằm trong đề án ứng dụng công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang đem lại hiệu quả quản lý, việc xử phạt chính xác, triệt để

Việc triển khai thí điểm camera "phạt nguội" nằm trong đề án ứng dụng công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đang đem lại hiệu quả quản lý, việc xử phạt chính xác, triệt để Báo Người lao động Đề án thí điểm ứng d...

Xem thêm
LÀN GIÓ MỚI TỪ GIAO THÔNG XANH

Làn gió mới từ giao thông xanh 06-05-2022 - Báo Người Lao động Xe buýt điện, xe đạp công cộng thu hút người dân, thân thiện với môi trường, đúng định hướng phát triển giao thông bền vững v...

Xem thêm