Archive

  1. Homepage
  2. Tháng Sáu 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Các bạn thân mến, Cho đến nay, sau khi phát hành Thư mời Đại hội, văn phòng BVĐ có nhận được phản ánh của một số Hội viên CŨ là tại sao kỳ Đại hội lần này chúng tôi là Hội viên cũ của HHXKLT TPHCM lại không được mời tham dự. Về vấn đề này, VP BVĐ xin giải th...

Xem thêm