-20nam buyt Saigon

  1. Homepage
  2. Chuyên đề
  3. An toàn giao thông
  4. -20nam buyt Saigon
HTH_8335

 Baosaigon times -20nam buyt Saigon

Câu hỏi 1.

Việc một số tuyến cao tốc không có trạm xăng, trạm dừng để phương tiện kiểm tra kỹ thuật, tiếp nhiên liệu, lái xe nghỉ ngơi khiến dư luận bức xúc. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Câu tra loi 1:

Theo tôi dư luận không đồng tinh và bức xúc là đúng! Đây chính là vấn đề tồn tai mà Bộ GTVT phải có trách nhiệm:  “vì theo nguyên tắc, ngay trong thiết kế ban đầu đường cao tốc, cần phải có phần thiết kế các công trình phụ trợ này, vì nó cần  đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của hành khách cũng như nó gián tiếp ảnh hưởng đến trật tự ATGT (giờ nghỉ của lái xe sau 4 tiếng hoạt động; một qui đinh bắt buộc” !

Cau hỏi 2. Việc thiếu công trình phụ trợ trên các tuyến cao tốc ảnh hướng ra sao đến hoạt động vận tải, người dân?

Câu tra loi 2:

Trạm dừng nghỉ chân trên đường cao tốc phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 51 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ, như sau:

51.7.1. Biển số IE.456 chỉ dẫn khoảng cách và hướng rẽ đến trạm dừng nghỉ, được đặt bên lề đường cao tốc.

Biển chỉ dẫn đến trạm dừng nghỉ phải bố trí ba hoặc bốn dịch vụ cơ bản, trong đó có ba dịch vụ chính sau:

  1. xăng dầu –b) ăn uống – c) nơi cung cấp thông tin.

Dịch vụ thứ tư được lựa chọn trong số dịch vụ có trong trạm dừng nghỉ, chẳng hạn như: điện thoại; nhà nghỉ; trạm sửa chữa; cấp cứu; bãi đỗ xe tải; dịch vụ cho người tàn tật …

Cho nên khi thiết kế đường cao tốc mà thiếu những công trình phụ trợ này  thì dã anh hưởng rất lớn đến nhu cầu thực tế của người dân và đặc biệt là lái xe, đối tương trực tiếp ảnh hưởng dến tai nạn giao thông!

Câu hỏi 3. Khi các trạm dừng nghỉ chưa được đầu tư, khai thác thì theo ông người lái xe cần làm gì để đảm bảo an toàn khi lưu thông?

Câu trả lơi 3:

Khi các trạm dừng nghỉ chưa được đầu tư, khai thác thì theo tôi, để đảm bảo an toàn khi lưu thông người lái xe phải hêt sức cảnh giác :

  • Báo cho HK đi xe biết tình trạng khiếm khuyết này, để khi vào đường cao tốc họ cần thực hiện các nhu cầu thiết yếu trước;
  • Bản thân lái xe phải kiểm tra ATKT phương tiện, kiểm tra thời gian phải nghỉ bắt buộc sau 4 giờ lái xe liên tục,để không phải dừng đỗ lại trên đường cao tốc; đồng thơi phải tuyệt đối không vi phạm tốc độ giới hạn!

 

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply