Triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov)

 1. Homepage
 2. Tin tức và Sự kiện
 3. Tin chuyên ngành
 4. Triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov)
vr_nvwo

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIAO THÔNG VN TẢI

Số: 857 )/KH-SGTVT

Người ký: Sở Giao thông Vận tải

Email: sgtvt@tphcm.gov.vn Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) đối với lĩnh vực vận tải hành khách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tang cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra tại thành phố;

Thực hiện Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng phó của Thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) và Công điện số 02/TCĐBVN-VT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) đối với lĩnh vực vận tải hành khách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

 • Phổ biến và yêu cầu các cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế.
 • Nâng cao nhận thức sự tác hại và nguy cơ xâm nhiễm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra đối với cộng đồng.

2. Yêu cầu:

 • Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov).
 • Tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như loa phát thanh, treo băng rôn, phổ biến trên trang thông tin điện tử (website) của các đơn vị,…

Il. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.Nội dung:

 • Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra tại thành phố.
 • Phối hợp với các cơ sở y tế, trung tâm y tế dự phòng để tổ chức phun thuốc sát trùng khu vực tiếp công dân, nơi tập trung đông người, nhà ga, bến xe, cảng, bến thủy nội địa đưa rước hành khách, phương tiện,…khi cần thiết và theo hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế.
 • Các đơn vị quản lý nhà ga, bến cảng, bến xe, bến thủy nội địa và các đơn vị quản lý phương tiện tổ chức phun thuốc sát trùng hàng ngày trong 02 tuần liên tục, tập trung tại các khu vực đông người và trên các phương tiện vận tải hành khách.

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện

2.1. Các đơn vị kinh doanh vận tải:

 • Tăng cường công tác tuyên truyền đến hành khách khi sử dụng dịch vụ vận tải do đơn vị cung cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế.
 • Thường xuyên đảm bảo và giữ gìn vệ sinh phương tiện được sạch sẽ.
 • Bố trí dung dịch rửa tay và khẩu trang dự phòng trên phương tiện.
 • Không vận chuyển động vật sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vận chuyển bằng phương tiện không đúng quy định, không vận chuyển hành khách cùng với động vật, sản phẩm động vật,…

2.2. Các đơn vị bến xe khách trên địa bàn Thành phố:

 • Bố trí tại các khu vực phòng chờ cho hành khách và nơi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón, trả khách; đặc biệt là khu vực vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn cho hành khách, lái xe (chủ phương tiện), nhân viên phục vụ trên xe nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống lây nhiễm…theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 • Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn để ngăn ngừa và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra (nếu có) đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov).
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo và giữ gìn vệ sinh môi trường tại bến xe.

2.3. Các Hiệp hội vận tải trên địa bàn Thành phố:

 • Phối hợp hỗ trợ tuyên truyền đến các thành viên Hiệp hội (với thành phần nòng cốt là các đơn vị kinh doanh vận tải) các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế.

2.4. Trung tâm quản lý giao thông công cộng:

 • Tăng cường công tác tuyên truyền đến hành khách đi lại trên các tuyến xe buýt những biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế.
 • Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn các bến xe buýt để ngăn ngừa và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra (nếu có) đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov)
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo và giữ gìn vệ sinh môi trường tại các bến xe buýt.

2.5. Trung tâm quản lý đường thủy:

 • Tuyên truyền đến hành khách đi lại các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế tại các bến khách ngang song vận tải hành khách.

2.6. Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đường thủy:

 • Phối hợp tuyên truyền đến hành khách đi lại; các chủ canrng, chủ bến thủy nội địa, chủ phương tiện tàu thuyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo và giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu vực cảng Nhà rồng Khánh Hội (quận 4); tàu cao tốc bến Bạch Đằng (quận 1) đi Tắc Suất (huyện Cần Giờ) và đến Hồ Mây – Vũng Tàu; Bến ga tàu thủy số 1 (Bạch Đằng đi Linh Đông); các bến thủy nội địa đưa rước hành khách; các tàu nhà hàng phục vụ khách du lịch khu vực bến Bạch Đằng (quận 1) và bến Nhà Rồng (quận 4).

2.7. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong:

 • Tuyên truyền đến hành khách đi lại các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế tại bến phà Bình Khánh và Cát Lái.
 • Thường xuyên đảm bảo và giữ gìn vệ sinh tại các đầu bến phà và trên phương tiện phà.

2.8. Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn:

 • Tuyên truyền đến hành khách khi sử dụng dịch vụ vận tải do đơn vị cung cấp, tại các nhà ga và trên các đoàn tàu khách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế.
 • Thường xuyên đảm bảo và giữ gìn vệ sinh các toa tàu.

2.9. Cơ quan Sở Giao thông vận tải:

Giao Văn phòng Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thực hiện:

 • Bố trí dung dịch rửa tay và cung cấp khẩu trang dự phòng tại các phòng họp, khu vệ sinh.
 • Thường xuyên đảm bảo và giữ gìn vệ sinh tại các khu vực nhà vệ sinh.
 • Phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện phun thuốc sát trùng và diệt khuẩn tập trung tại các phòng họp, phòng làm việc, hội trường…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Tổ công tác kiểm tra và theo dõi tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gồm các thành viên:
  • Ông Đỗ Ngọc Hải – Trường Phòng Quản lý vận tải đường bộ – Tổ trưởng
  • Ông Hà Thanh Sơn – Trưởng Phòng Quản lý giao thông thủy – Tổ phó
  • Ông Ngô Hải Đường – Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông GTĐB – Thành viên
  • Ông Trần Quốc Khánh – Chánh Thanh tra Sở GTVT – Thành viên
  • Ông Dương Xuân Sơn – Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT – Thành viên
  • Ông Nguyễn Văn Long – Phó Bí thư Đoàn Sở GTVT – Thành viên .,

Chế độ làm việc của Tổ công tác theo chế độ kiêm nhiệm và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời cho Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.

 1. Các đơn vị nêu tại mục 2 và các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo nội dung nêu trên; đồng thời báo cáo định kỳ về Sở Giao thông vận tải (hàng tuần) hoặc báo cáo đột xuất khi có trường hợp phát hiện xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) đối với các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Giao thông vận tải, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện./.

 

-Như trên;

 • Bộ GTVT;
 • Tổng cục Đường bộ VN:
 • UBND HCM;
 • Tổng Cty CK GTVT SG TNI-UI MTV;
 • Ban ATGT TP.HCM
 • Các Hiệp hội VT trên địa bàn Thành phố
 • Các đơn vị kinh doanh vận tải;
 • Sở GTVT (GĐ, phó GĐ khối);
 • Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
 • Lưu VT, VTĐB.Kn.

 

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Lâm

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply