6 bản chính giấy tờ văn bản không được chứng thực bản sao

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Tin chuyên ngành
  4. 6 bản chính giấy tờ văn bản không được chứng thực bản sao
giayto

6 bản chính giấy tờ văn bản không được chứng thực bản sao

 6 bản chính giấy tờ, văn bản

không được chứng thực bản sao

                  Theo Nghị định  số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 về việc: “Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch” có 6 bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao, gồm :

1.  Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ;

 2. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung;

3. Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp;

4. Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ XHCN Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức, vi phạm quyền công dân;

5. Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa theo quy định;

6. Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

          Các nội dung quan trọng khác, VP Hiệp hội sẽ nghiên cứu đưa ở các bản tin tiếp theo. Đề nghị các hội viên, DN- HTX nhớ đón đọc

VP Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL Tp.HCM (5/3/2015)

 Download: Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019