Lê Tuấn

Tổng quan về hiệp hội

Lịch sử hình thành và phát triển HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng ngà...

Xem thêm
Quá trình hình thành và phát triển

HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM           Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng ngành nghề, cùng sở thích, có chung mục đích: “tập hợp, đoàn kết hội viên...

Xem thêm
Điều lệ hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ...

Xem thêm
Lịch chiêu sinh

Văn phòng Hiệp hội VT ÔT HK LT & DL TP.HCM xin thông báo mở lớp TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE (LX, NVPV) và NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI (NĐH ) như sau: -      Thời gian: 8g00 sáng ngày 11/06/2019 (Thứ Ba) (LX, NVPV) -      Thời...

Xem thêm
Mô hình nào cho các câu lạc bộ HTX vận tải ở TPHCM?

Một chút điểm lại tình hình hoạt động tương trợ nhau trong quá trình hình thành và phát triển của khối HTX vận tải thành phố HCM, chúng tôi nhận thấy khối các HTX vận tải  đã có những bước đi, tuy mang tính tự phát, nhưng lại rất phù hợp với chức năng cao quí của th...

Xem thêm
LÀO LẦN TRỞ LẠI

GIỚI THIỆU MỘT CHÚT VỀ ĐOÀN NHỮNG NƠI ĐÃ QUA VÀ DẤU ẤN ĐỂ LẠI Cữa khẩu Lao Bảo/Densavan, Khách sạn chuyến đi,...

Xem thêm