Tính Trung

THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THÁNG 11/2019

Văn phòng HIỆP HỘI VT Ô TÔ HK LT & DL TP.HCM thông báo mở lớp TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE (LX, NVPV) và NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI (NĐH ) như sau: -        Thời gian: 8g00 sáng ngày 19/11/2019 (Thứ ba) (LX, NVPV) - ...

Xem thêm

Văn phòng Hiệp hội VT Ô TÔ HK LT & DL TP.HCM thông báo mở lớp TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE (LX, NVPV) và NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI (NĐH ) như sau: -        Thời gian: 8g00 sáng ngày 24/09/2019 (Thứ ba) (LX, NVPV) - ...

Xem thêm
QUAN ĐIỂM HIỆP HỘI

LÀM GÌ ĐỂ QUẢN LÝ TỐT LOẠI HÌNH XE HỢP ĐỒNG HOẠT ĐỘNG NÚP BÓNG XE TUYẾN CỐ ĐỊNH?  Thời gian gần đây tệ trạng xe khách loại hình hợp đồng hoạt động núp bóng dưới danh nghĩa là loại hình xe khách chạy tuyến c...

Xem thêm

Văn phòng Hiệp hội VT Ô TÔ HK LT & DL TP.HCM thông báo mở lớp TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE (LX, NVPV) và NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI (NĐH ) như sau: -        Thời gian: 8g00 sáng ngày 20/08/2019 (Thứ Ba) (LX, NVPV) - ...

Xem thêm

Trả lời phỏng vấn của PV Diễm Thúy – Kênh VOV Giao thông (22/07/2019) Câu hỏi 1: Thưa ông Lê Trung Tính! Qua thực tế hoạt động của đơn vị mình, ông đánh giá như thế nào về tình trạng “xe hợp đồng tr...

Xem thêm

QUAN ĐIỂM HIỆP HỘI   Theo lời mời của Sở GTVT TP.HCM (giấy mời số 338/GM-SGTVT ngày 07/06/2019) và qua nghiên cứu các tài liệu tóm tắt đính kèm, ngày 14/6/2019 ông Lê Trung Tính, chủ tịch Hiệp hội VTHKLT&DL TP.HCM đã ...

Xem thêm

Văn phòng Hiệp hội VT Ô TÔ HK LT & DL TP.HCM xin thông báo mở lớp TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE (LX, NVPV) và NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI (NĐH ) như sau: -      Thời gian: 8g00 sáng ngày 23/07/2019 (Thứ Ba) (LX, NVPV)...

Xem thêm
HỎI VÀ ĐÁP

Hội viên Hiệp hội hỏi 1 (HH): Nhờ văn phòng Hiệp hội nghiên cứu can thiệp vì sao Cục hải quan không cho các xe mua vay ngân hàng sử dụng bản sao giấy tờ có công chứng và xác nhận của ngân hàng khi xe qua biên giới? Văn phòng Hiệp hội trả lời 1...

Xem thêm
QUAN ĐIỂM HIỆP HỘI

QUAN ĐIỂM HIỆP HỘI Theo lời mời của Sở GTVT TP.HCM (giấy mời số 338/GM-SGTVT ngày 7/6/20190)  và qua nghiến cứu các tài liệu tóm tắt đính kèm, ngày 14/6/2019 ông Lê Trung Tính, chủ tịch Hiệp hội VTHKLT&DL TP.HCM đã đóng góp ý kiến...

Xem thêm