Bbg 02 2021 – Hydro, nhiên liệu tương lai cho ngành GTVT

  1. Homepage
  2. Chuyên mục
  3. Bạn biết gì
  4. Bbg 02 2021 - Hydro, nhiên liệu tương lai cho ngành GTVT

1) Nguồn năng lương hóa thạch bao gồm: dầu mỏ, than, khí thiên nhiên…;
2) Nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm: mặt trời, gió, nước;
3) Chúng ta phải phấn đấu tiến từ “Nền kinh tế carbon cao” đến “Nền kinh tế carbon thấp và nền kinh tế không carbon”;
4) Một số quốc gia đã ký kết Hiệp ước Paris 2015, họ chẳng những đã xây dựng một chiến lược về năng lượng tái tạo, mà còn xây dựng một chiến lược Hydro rất rõ ràng như: Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc…
5) Lượng hydro có trong tự nhiên hầu như vô tận! Nhưng chỉ ở dạng năng lượng thứ cấp (second dary), vì chỉ xuất hiện khi được tách ra từ những vật chất khác!
6) Từ những phương pháp sản xuất ta có những loại hydro khác nhau:
– Hydro xám( grey): Sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch nên phát thải CO2;
– Hydro lam (Blue): Sản xuất như Hydro xám nhưng lượng CO2 bị thu và lưu trữ;
– Hydro xanh (Green): Sản xuất bằng điện phân nước, không phát thải CO2;
7) Một nền kinh tế hydro, không carbon phải dựa trên nền tảng công nghệ chuỗi sản xuất điện phân nước!
8) Nguồn điện cung cấp cho động cơ điện đến từ một Pin, qua 2 kỹ thuật khác nhau:
– Pin Li-Ion: Cho auto điện BEV ( Battery Electric Vehicles);
– Pin Hydro: Cho auto điện FCEV ( Fuel cell celectric Vehicles)

Lê Trung Tính St (1/2/2021)

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply