CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  1. Homepage
  2. Pháp luật
  3. Văn bản pháp luật
  4. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT
STT LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH NỘI DUNG VĂN BẢN NGÀY HIỆU LỰC GHI CHÚ
                     A-LUẬT
1 43/2013/QH13 Quốc hội Luật đấu thầu 01/07/2014 Thay thế luật đấu thầu 61/2005/QH11
2 44/2019/QH14 Quốc hội Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 01/01/2020
                    B-NGHỊ ĐỊNH
1 Nghị định 100/2019/NĐ-CP Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 01/01/2020 Thay thế NĐ46
2 Nghị định 10/2020/NĐ-CP Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 01/04/2020 Thay thế NĐ86
3 Nghị định 09/2020/Nđ-CP Chính phủ Hủy bỏ phí “Quĩ bảo trì đường bộ” 3/1/2020 Thay thế các NĐ: NĐ18/2012/NĐ-CP, NĐ56/2014/NĐ-CP, NĐ28/2016/NĐ-CP
                    C-THÔNG TƯ
1 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT Bộ KHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả 01/02/2020 Thay thế thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC
                    D-VĂN BẢN KHÁC

 

Tin tức liên quan:

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply