Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Tin chuyên ngành
  4. Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
htx

Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

 GIAI ĐOẠN 2015- 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2261/ QĐ- TTg  ngày 15/12/2015 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

Chương trình nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã mới, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh của kinh tế thành viên; tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của hợp tác xã đối với sự phát triển, bảo đảm an sinh xã hội v.v… Mục tiêu trong giai đoạn 2015-2020 sẽ thành lập, tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp với Luật Hợp tác xã 2012.

Nay, VP Hiệp hội xin giới thiệu để các hội viên khối HTX biết đọc tham khảo:

File download: Quyết định 2261/ QĐ- TTg.

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019