An toàn giao thông

  1. Trang chủ
  2. Chuyên đề
  3. An toàn giao thông
Bản tin An toàn giao thông 1-2015

Bản tin An toàn giao thông 1-2015 Các hội viên, DN- HTX trong khối thân mến, Ngày 20/1/2015, Hiệp hội ta đã tham dự Lễ ra quân năm 2015 do UB ATGT Tp.HCM tổ...

Xem thêm
TỔ CHỨC HỘI THI LÁI XE

TỔ CHỨC HỘI THI LÁI XE Ngày 06 tháng 09 năm 2016, VP Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM đã nhận được văn bản số 075/HHVT-TV ngày 29 tháng 08 năm 2016 của Hiệp hội Vận Tải Ô Tô Việt Nam về việc tổ chức h...

Xem thêm