Tư vấn pháp luật

  1. Homepage
  2. Pháp luật
  3. Tư vấn pháp luật
Dịch vụ tư vấn mới miễn phí cho hội viên

Kính gửi các đơn vị DN – HTX hội viên, Nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị DN – HTX hội viên tiếp cập tư vấn pháp luật một cách rộng rãi, bắt đầu từ tháng 3 năm 2018, Công ty Luật TNHH Nguyễn...

Xem thêm
Phân biệt vi bằng và văn bản công chứng

Trong buổi trực Tư vấn pháp luật ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Văn phòng Hiệp Hội Vận Tải Hành Khách LT & DL TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được câu hỏi: Phân biệt Vi bằng và văn bản công chứng. Ban Tư Vấn Pháp Luật nhà nước xin được trả l...

Xem thêm