Tin chuyên ngành

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Tin chuyên ngành
LÀN GIÓ MỚI TỪ GIAO THÔNG XANH

Làn gió mới từ giao thông xanh 06-05-2022 - Báo Người Lao động Xe buýt điện, xe đạp công cộng thu hút người dân, thân thiện với môi trường, đúng định hướng phát triển giao thông bền vững v...

Xem thêm
DÁN MIỄN PHÍ THẺ THU PHÍ TỰ ĐỘNG

Thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT ở văn bản số 2904/SGTVT-KT ngày 01/4/2022 của Sở GTVT về việc đẩy mạnh triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để s...

Xem thêm
Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Luật giao thông đường bộ và Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó Bộ GTVT chịu trách nhiệm chính việc thi hành Luật giao thông đường bộ, Bộ Công an chịu trách nhiệm chính việc thi hành Luật đảm bảo trật tự an toàn gi...

Xem thêm