Tin chuyên ngành

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Tin chuyên ngành
Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Luật giao thông đường bộ và Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó Bộ GTVT chịu trách nhiệm chính việc thi hành Luật giao thông đường bộ, Bộ Công an chịu trách nhiệm chính việc thi hành Luật đảm bảo trật tự an toàn gi...

Xem thêm