Đăng ký điều chỉnh giá cước sau khi giá xăng dầu đã giảm nhiều lần

  1. Homepage
  2. Chuyên đề
  3. Giá cước vận tải
  4. Đăng ký điều chỉnh giá cước sau khi giá xăng dầu đã giảm nhiều lần
LOGO HIEP HOI VATA

Đăng ký điều chỉnh giá cước sau khi giá xăng dầu đã giảm nhiều lần

 Kính gửi:      –    Các hội viên Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL TP.HCM;

                    –         Các DN- HTX vận tải;

VP Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL TP.HCM vừa mới nhận được văn bản 091/HHVT- TV ngày 10/11/2014 của Hiệp hội ô tô Việt Nam chỉ đạo khẩn về việc các DN- HTX vận tải đăng ký điều chỉnh giá cước sau khi giá xăng dầu đã giảm nhiều lần. Nay, VP Hiệp hội thông báo đến các hội viên, DN- HTX biết để triển khai thực hiện gấp, nhằm tránh tệ trạng “Ngành vận tải đáng xấu hổ” mà Phóng viên Nguyên Khanh  đã đăng trên báo Thanh Niên số ra ngày 10/11/2014.

Các khó khăn trở ngại (nếu có), đề nghị các hội viên, DN- HTX sớm phản ánh kịp thời về VP Hiệp hội, để tổng hợp báo cáo với cấp Hiệp hội cấp trên, hoặc có đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn TP.HCM.

 Rất mong sự hợp tác của quý hội viên, DN- HTX trong khối./.

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019