Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá cước vận tải trên địa bàn Tp.HCM ( đợt 1)

  1. Homepage
  2. Chuyên đề
  3. Giá cước vận tải
  4. Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá cước vận tải trên địa bàn Tp.HCM ( đợt 1)
cacdichvu3_EITD

Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá cước vận tải trên địa bàn Tp.HCM ( đợt 1)

Ngày 29/12/2014 UBND TP .HCM đã ra văn bản số 7009/ UBND- ĐTMT, công bố quy định về “Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá cước vận tải trên địa bàn Tp.HCM (đợt 1)” theo thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT.

Đề nghị quý hội viên, DN- HTX trong khối tìm hiểu và thực hiện đúng theo những quy định này, nhằm góp phần vào việc bình ổn giá cước vận tải trên địa bàn Tp.HCM.