Danh sách ban tư vấn pháp luật

  1. Homepage
  2. Pháp luật
  3. Tư vấn pháp luật
  4. Danh sách ban tư vấn pháp luật
LOGO HIEP HOI VATA
I. BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT:
1 Hồ Thanh Tùng Trưởng ban 0918 383 897 (0283 755 3385) thanhtung.asc@gmail.com Nguyên giảng viên Trường CĐGTVT, Hội luật gia Quận 6
2 Trương Thị Thu Trang Phó ban   Hội luật gia Quận 6
3 Trần Thành Trung Ủy viên 0908 444 211 thanhtrung@futa.vn Cty Phương Trang (Futa Buslines)

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019

Leave a Reply