Dịch vụ tư vấn mới miễn phí cho hội viên

  1. Homepage
  2. Pháp luật
  3. Tư vấn pháp luật
  4. Dịch vụ tư vấn mới miễn phí cho hội viên
636561872651375238_Hinh DOAN VAN NEN

Kính gửi các đơn vị DN – HTX hội viên,

Nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị DN – HTX hội viên tiếp cập tư vấn pháp luật một cách rộng rãi, bắt đầu từ tháng 3 năm 2018, Công ty Luật TNHH Nguyễn Đoàn – thành viên Ban tư vấn pháp luật của hiệp hội ta có nhã ý phát phiếu tư vấn pháp luật miễn phí 60 phút để các hội viên được hưởng dịch vụ tư vấn ngoài các chuyên đề tư vấn định kỳ theo lịch cũng như mở rộng nội dung tư vấn đến các lĩnh vực ngoài giao thông vận tải mà các đơn vị hội viên thấy cần.

VP hiệp hội xin đăng tải thư ngỏ và mẫu phiếu tư vấn của Công ty Luật TNHH Nguyễn Đoàn. Các đơn vị có nhu cầu nhận phiếu tư vấn miễn phí hoặc muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ VP hiệp hội hoặc cô Đinh Thị Thanh Hoa – thư hiêp hội (ĐT: 01227 119 447) để nhận phiếu và được hỗ trợ./.

VP HIỆP HỘI VT Ô Tô HK LT & DL TP.HCM

Ngày 09 tháng 03 năm 2018

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019