Gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, mức phạt thế nào?

  1. Homepage
  2. Chuyên mục
  3. Bạn biết gì
  4. Gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, mức phạt thế nào?
gay-tai-nan_2106114713

Hỏi:

Tôi thấy giờ có nhiều trường hợp ô tô, xe máy gây tai nạn cho người khác rồi bỏ trốn, không ở lại hiện trường giúp người bị nạn. Xin hỏi với những trường hợp gây tai nạn rồi bỏ trốn thì sẽ bị pháp luật xử lý thế nào?

Trả lời:

Đối với ô tô, theo điểm b khoản 7 Điều 5 Nghị định 46/2016, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô: Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn sẽ bị phạt tiền 5-6 triệu đồng.

Mức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai tháng đến bốn tháng;

 Đối với mô tô, xe máy, theo điểm c khoản 7 Điều 6 của Nghị định 46/2016, người điều khiển mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe máy: Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng.

Mức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai tháng đến bốn tháng;

Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng, theo điểm b khoản 6 Điều 7, xử phạt người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn sẽ bị phạt tiền 2-3 triệu đồng.

Mức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ hai tháng đến bốn tháng.

(VPHH –Tháng 2/2019)

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019