GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN THAM GIA DIỄN ĐÀN “DOANH NGHIỆP ASEAN+3 (NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ẤN ĐỘ)”

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN THAM GIA DIỄN ĐÀN "DOANH NGHIỆP ASEAN+3 (NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ẤN ĐỘ)"
DIEN DAN ASEAN

Văn phòng Hiệp Hội Vận Tải Ô Tô HK LT & DL TP.HCM vừa nhận được văn bản số 60/HHVT-TV của Hiệp Hội Vận Tải Ô Tô Việt Nam “Giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tham gia diễn đàn “Doanh nghiệp Asean+3 (Nhật Bản, HÀn Quốc, Ấn Độ)”. Đề nghị Doanh nghiệp, doanh nhân nào có nhu cầu tham gia thì đăng ký về Văn phòng Hiệp hội nhé!

Văn phòng Hiệp Hội Vận Tải Ô Tô HK LT & DL TP.HCM

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply