Hướng dẫn cụ thể công tác cấp Giấy nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. Hướng dẫn cụ thể công tác cấp Giấy nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply