Kê khai, niêm yết giá cước vận tải hành khách, hàng hóa

  1. Homepage
  2. Chuyên đề
  3. Giá cước vận tải
  4. Kê khai, niêm yết giá cước vận tải hành khách, hàng hóa
ben-xe-my-dinh-1844

Kê khai, niêm yết giá cước vận tải hành khách, hàng hóa

Thân gửi: Các DN- HTX hội viên,

          Ngày 29/12/2014, VP Hiệp hội vận tải HK LT & DL TP.HCM đã nhận được văn bản số 11770/2014/STV-BVG-2 về vấn đề “ Kê khai, niêm yết  giá cước vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô nhằm thực hiện bình ổn giá, kiểm soát lạm phát”. Do vậy, VP Hiệp hội đề nghị quý hội viên nên nhanh chóng rà soát lại để kê khai niêm yết giá cước cho phù hợp với mức giá nhiên liệu đã giảm, thể hiện sự đóng góp với cộng đồng cũng như thực hiện đúng những quy định pháp luật của nhà nước và ngành.

          Những kê khai, niêm yết lại (nếu có) đề nghị các DN- HTX hội viên gửi một bản sao về cho VP Hiệp hội (chỉ cần gửi qua Email:hhvantaihkltdl.hcm@gmail.com ) biết để tổng hợp báo cáo các cấp khi cần. Rất mong sự hợp tác của quý hội viên.

Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL TpHCM

Lê Trung Tính-  Chủ tịch Hiệp hội (29/12/2014)