KHẨN: LẬP DANH SÁCH CHUẨN BỊ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 4

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. KHẨN: LẬP DANH SÁCH CHUẨN BỊ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 4
SoYTe_TiemVacXin_1

Hôm nay, ngày 18/06/2021 Sở GTVT TP.HCM đã yêu cầu chúng ta đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin ưu tiên cho đơn vị theo mẫu (stt, họ và tên, đơn vị vận tải, số liều vắc xin, loại: dịch vụ hoặc Nhà nước tiêm miễn phí, sđt, ghi chú).

Đề nghị Quý DN/HTX có yêu cầu đăng ký gấp số lượng người tiêm vắc xin về VPHH trước 17 giờ ngày 18/06/2021 và gởi danh sách trước ngày 20/06/2021 để kịp chuyển về Sở GTVT TP.HCM kịp đăng ký gấp với Sở y tế.

 

Trân trọng,

VPHH (18/06/2021)

 

 

 

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply