KHẨN: TIÊM VẮC XIN COVID-19 ƯU TIÊN

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. KHẨN: TIÊM VẮC XIN COVID-19 ƯU TIÊN

Theo yêu cầu của một số DN/HTX có nhu cầu ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19. Hôm qua, ngày 09/06/2021 Vata đã yêu cầu chúng ta đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin ưu tiên cho đơn vị theo mẫu (stt, họ và tên, đơn vị vận tải, số liều vắc xin, loại: dịch vụ hoặc Nhà nước tiêm miễn phí, sđt, ghi chú).

Đề nghị Quý DN/HTX có yêu vầu đăng ký gấp về VPHH trước ngày 15/06/2021, để kịp chuyển về Vata kịp đăng ký gấp với Bộ y tế giúp đỡ.

VPHH (10/06/2021)

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply