KHẨN! Tiếp nhận đề nghị cấp Giấy nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện của các đơn vị vận tải

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Tin chuyên ngành
  4. KHẨN! Tiếp nhận đề nghị cấp Giấy nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện của các đơn vị vận tải

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply