KHẨN! Về việc dừng hoạt động của DN trên địa bàn TP nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. KHẨN! Về việc dừng hoạt động của DN trên địa bàn TP nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply