KHẨN: Về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. KHẨN: Về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5
SoGTVT_LapDSTiemVacxinDot5

 

DsDangKyTiemChung_SoGTVT

 

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC GỞI DANH SÁCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VỀ SỞ GTVT

Kính gởi: Các đơn vị vận tải,
        Văn phòng Hiệp Hội VT Ô Tô HK LT & DL TP.HCM xin hướng dẫn  Anh/Chị các bước đăng ký Danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 như sau:
– Bước 1: gởi Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của mẫu “TiemVacxinDot5_PL1,2” về Sở GTVT theo phần mềm trao đổi văn bản giữa Sở GTVT với các DN/HTX trong hôm nay, trước 16 giờ ngày 03/07/2021.
– Bước 2: Chờ Sở GTVT cung cấp username và password cho đơn vị.
– Bước 3: Gởi tiếp Danh sách đăng ký chi tiết theo mẫu “DsDangKyTiemChung_SoGTVT” về Sở GTVT theo thông tin username và password mà Sở GTVT vừa cung cấp cho các đơn vị, trước 16 giờ ngày 05/07/2021.
Trân trọng,
VPHH

 

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply