LOẠI Ô TÔ NÀO PHẢI ÁP DỤNG NIÊN HẠN SỬ DỤNG?

DucTho34

Hỏi:

Hiện nay tôi thấy trên đường có nhiều xe khách, xe tải, ô tô con đời cũ vẫn hoạt động. Đã có nhiều tai nạn giao thông xảy ra với nguyên nhân xe quá cũ, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Xin hỏi, niên hạn sử dụng các loại xe được quy định như thế nào, thời gian cụ thể nao nhiêu năm?

(nguyenkhacdiep@…)

Trả lời:

Theo Điều 4 của Thông tư 21/2010/TT-BGTVT quy định, các loại ôtô phải áp dụng niên hạn sử dụng gồm ôtô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên (kể cả chỗ người lái), ôtô chở người chuyên dùng, ôtô tải, ôtô tải chuyên dùng và các loại ôtô khác không nêu tại khoản 1 điều 2 của Nghị định 95/2009/NĐ-CP.

Các loại ôtô không phải áp dụng niên hạn sử dụng bao gồm xe chở người đến 9 chỗ ngồi (bao gồm cả lái xe); ôtô chuyên dùng; xe rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc.

Theo Điều 6 về ô tô cải tạo, ô tô chuyển đổi công năng sử dụng của Thông tư này quy định: Đối với các loại ôtô cải tạo hoặc chuyển đổi công năng sử dụng, thời điểm áp dụng niên hạn sẽ được tính từ năm sản xuất đến trước khi chuyển đổi.

Niên hạn sử dụng của xe chở người quá niên hạn chuyển đổi thành xe chở hàng là không quá 25 năm; xe chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên và xe chở người chuyên dùng chuyển đổi thành xe chở người dưới 10 chỗ ngồi là không quá 20 năm; xe chở hàng chuyển đổi thành xe chuyên dùng là không quá 25 năm; xe chuyên dùng, xe chở người dưới 10 chỗ ngồi chuyển đổi thành xe chở hàng là không quá 25 năm; xe chở hàng chuyển đổi thành xe chở người trước thời điểm 1/1/2002 là không quá 17 năm.

Điều kiện để xác định niên hạn sử dụng đối với ôtô được căn cứ thứ tự theo các loại giấy tờ và chi tiết là số nhận dạng của xe (số VIN); số khung; các tài liệu kỹ thuật kèm theo xe; thông tin trên nhãn mác của nhà sản xuất được gắn hoặc đóng trên xe; hồ sơ lưu trữ như giấy chứng nhận chất lượng, phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất trong nước, hồ sơ gốc do công an quản lý, chứng từ nhập khẩu…

Nếu ôtô không có ít nhất một trong những tài liệu nêu trên sẽ được coi là đã hết niên hạn sử dụng.

Theo LÊ HUY/Pháp luật TPHCM