MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP HTX VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Tin chuyên ngành
  4. MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP HTX VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

        Các bạn thân mến,

Ngày 16/5/2023 VPHH đã nhận được VB số 611/ITPC-VP về việc mời tham dự Hội nghị Đối thoại giữa các Doanh nghiệp và Chính quyền TP.

Nội dung Hỗ trợ Doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư trên địa bàn TP kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, việc làm, an toàn lao động và giáo dục nghề nghiệp ( theo file đính kèm).

Đây là cơ hội để các DN HTX phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của mình. Do vậy đề nghị DN HTX nào có nhu cầu gửi về VPHH để kịp đăng ký trước 09/6/2023.

P/s: Đơn vị nào không thể trực tiếp dự họp cũng có thể gửi ý kiến phản ánh và đề xuất của mình để VPHH đi thay cho các bạn./.

CV 611-ITPC-VP(ngày nhận 16.5.23)

 

                                                                                                                                                          Thân

 

                                                                                                                                                 TTK Lê Công Tâm

                                                                                                                                                       (17/5/2023)

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply