NHẮC NHỞ ĐẢM BẢO CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI CHO XE LƯU THÔNG

  1. Homepage
  2. Chuyên đề
  3. An toàn giao thông
  4. NHẮC NHỞ ĐẢM BẢO CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI CHO XE LƯU THÔNG
636640497234553486_xe khach 29 cho 3

Kính gửi các đơn vị DN – HTX hội viên,

Ngày 08 tháng 06 năm 2018, VP Hiệp hội đã nhận được công số 032/HHVT-TV gửi các hiệp hội cơ sở và chi hội thiết bị giám sát hành trình yêu cầu cần phổ biến giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường. VP hiệp hội VT Ô Tô HK LT & DL TP.HCM nhắc nhở các đơn vị DN – HTX hội viên cần tăng cường công tác an toàn đảm bảo an toàn giao thông góp phần trong việc giảm tai nạn giao thông như Ban An Toàn Giao Thông đã phát động đầu năm 2018./.

VP HIỆP HỘI VT Ô Tô HK LT & DL TP.HCM

Ngày 08 tháng 06 năm 2018