Phản ảnh và đề xuất giải quyết một số vướng mắc của DN- HTX vận tải ở TPHCM

  1. Homepage
  2. Chuyên đề
  3. Liên vận quốc tế
  4. Phản ảnh và đề xuất giải quyết một số vướng mắc của DN- HTX vận tải ở TPHCM
blog-01-1170x500

Phản ảnh và đề xuất giải quyết một số vướng mắc của DN- HTX vận tải ở TPHCM.

1.      Về thực hiện nghị định thư liên vận quốc tế Việt Nam- Campuchia:

Thời gian qua, do quy định của luật pháp cũng như một số chính sách, chế độ khác nhau giữa Việt Nam và Campuchia, do đó đã xảy ra những trường hợp lợi dụng như: một số DN- HTX hoặc cá nhân Việt Nam mua xe ở Campuchia, vẫn giữ nguyên biển số Campuchia nhưng lại mang về Việt Nam kinh doanh; một số xe khách hoạt động liên vận quốc tế nhưng lại tháo bớt băng ghế để chở hàng trên xe, làm giảm chất lượng phục vụ khách, có thể dẫn đến không an toàn khi lưu thông; đồng thời tạo nên việc cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường vận tải; xe tuyến cố định lại không có đầu-cuối tuyến ổn định; xe hoạt động hợp đồng hoặc du lịch lại tuỳ tiện rước khách dọc đường...

Để chấn chỉnh tình hình này, Hiệp hội chúng tôi đề nghị:

–         Tổng cục Đường bộ VN, Tổng cục vận tải Campuchia cần ra văn bản phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông ở VN cũng như lực lượng đồng cấp ở Campuchia thường xuyên kiểm soát gắt gao và xử phạt nghiêm minh các trường hợp tháo băng ghế để chở hàng, việc sử dụng xe Campuchia hoạt động kinh doanh vận tải ở VN nhằm lập lại trật tự vận tải trong lĩnh vực liên vận quốc tế;

–         Liên Tổng cục Đường bộ VN và Tổng cục vận tải Campuchia cần báo cáo chính phủ mỗi nước để có văn bản giao nhiệm vụ cho lực lượng hải quan, công an cửa khẩu thực hiện nghiêm pháp luật, áp dụng nguyên tắc “ đến trước, phục vụ trước”- “ First come , first serve” nhằm tránh tình trạng nhận tiền “lót tay” gây bất bình cho hành khách cũng như các DN- HTX vận tải.

Hai đề nghị này tuy có tính chất đơn giản nhưng khi có văn bản chính thức của các cấp thì sẽ tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức có thể cùng kiểm tra giám sát, giúp tình hình sẽ được cải thiện.

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019