Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm oát dịch đối với oạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Tin chuyên ngành
  4. Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm oát dịch đối với oạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply