SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017
truck-1707x1152

SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017

SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017

Ngày 21 tháng 04 năm 2017 tại VP thành viên Trung tâm đậu xe Tiên Tiến – 71 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, BCH Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM đã có cuộc họp sơ kết quý I. Kết quả cuộc họp ở thông báo số 025 / 2017/ HH-VTHKLTDL ngày 25 tháng 04 năm 2017 (chi tiết xem tại đây).

Đề nghị các hội viên, DN – HTX quan tâm, tổ chức thực hiện.

VP hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM

Ngày 25 tháng 04 năm 2017

SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017

Ngày 21 tháng 04 năm 2017 tại VP thành viên Trung tâm đậu xe Tiên Tiến – 71 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, BCH Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM đã có cuộc họp sơ kết quý I. Kết quả cuộc họp ở thông báo số 025 / 2017/ HH-VTHKLTDL ngày 25 tháng 04 năm 2017 (chi tiết xem tại đây).

Đề nghị các hội viên, DN – HTX quan tâm, tổ chức thực hiện.

VP hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM

Ngày 25 tháng 04 năm 2017