Archive

  1. Homepage
  2. giao-thong-van-tai
Ý kiến của bộ GTVT

Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể trong ngành GTVT. Ngày 24/04/2015 Bộ GTVT đã có văn bản số 360/TB-BGTVT thông báo kết luận của thứ trưởng Lê Đình Thọ tại hội...

Xem thêm