Tham vấn ý kiến DN về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. Tham vấn ý kiến DN về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ
Kính gởi: Các đơn vị hội viên,
         VPHH xin gởi các anh/chị mẫu “Tham vấn ý kiến DN về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ”. Anh/chị có ý kiến gì thì điền vào mẫu bên dưới nhé!
Trân trọng,
VPHH

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply