Tháo gỡ vướng mắc của HTX của Bộ kế hoạch đầu tư trong việc thi hành nghị định 86/2014/NĐ- CP

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. Tháo gỡ vướng mắc của HTX của Bộ kế hoạch đầu tư trong việc thi hành nghị định 86/2014/NĐ- CP
hoi_thao_co_che_quan_ly_duong_bo_duoi_goc_nhin_cua_doanh_nghiep

Tháo gỡ vướng mắc của HTX

trong việc thi hành nghị định 86/2014/NĐ- CP

           Như đã thông báo trong bản tin ngày 28/1/2015 về ” Kết quả cuộc họp về việc ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm cho lái xe“; Nay Bộ kế hoạch và đầu tư đã có văn bản chính thức số 1042/BKTĐT-HTX ngày 24/2/2015 về việc ” Tháo gỡ vướng mắc của HTX trong việc thi hành nghị định 86/2014/NĐ- CP” . Văn phòng Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL TP.HCM xin đăng nguyên văn để các đơn vị tham khảo