THÔNG BÁO DỜI NGÀY HỌC CÁC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ LÁI XE TRONG THÁNG 11/2020

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Lịch chiêu sinh
  4. THÔNG BÁO DỜI NGÀY HỌC CÁC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ LÁI XE TRONG THÁNG 11/2020
   Văn phòng Hiệp hội VT Ô Tô HK LT & DL TP.HCM xin thông báo:
        Do học viên đăng ký ít không đủ số lượng để mở lớp. Nay, VPHH xin dời lớp tập huấn nghiệp vụ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ngày 17/11/2020 sang ngày 24/11/2020 (thời gian và địa điểm như cũ).
Trân trọng,
VPHH

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply