THÔNG BÁO HỦY LỚP THNV LÁI XE, NVPVTX NGÀY 23/02/2021

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Lịch chiêu sinh
  4. THÔNG BÁO HỦY LỚP THNV LÁI XE, NVPVTX NGÀY 23/02/2021
Văn phòng Hiệp hội xin thông báo:
        Do học viên đăng ký ít, không đủ số lượng để mở lớp. Nay, VPHH thông báo hủy lớp tập huấn nghiệp vụ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ngày 23/02/2021.
        Khi nào có kế hoạch mở lớp mới, VPHH sẽ thông báo đến các đơn vị sau.
Trân trọng,
VPHH

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply