THÔNG BÁO HỦY LỚP THNV NGÀY 13/10/2020

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Lịch chiêu sinh
  4. THÔNG BÁO HỦY LỚP THNV NGÀY 13/10/2020
Văn phòng Hiệp hội xin thông báo:
        Do học viên đăng ký ít không đủ số lượng để mở lớp. Nay, VPHH xin hủy lớp tập huấn nghiệp vụ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ngày 13/10/2020.
        Riêng lớp THNV ngày 27/10/2020 vẫn tiếp tục chiêu sinh, mời các đơn vị tiếp tục đăng ký. Các đơn vị đã đăng ký THNV ngày 13/10/2020 VPHH sẽ chuyển sang lớp tập huấn ngày 27/10/2020 nhé!
Trân trọng,
VPHH
P/sLớp THNV ngày 27/10/2020 VPHH sẽ tổ chức vào lúc 13g00 ngày 27/10/2020 tại Hội trường B.Viện Thánh Mẫu.

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply