THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT NĂM 2017

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT NĂM 2017
5 thong bao qđ đc côn

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT NĂM 2017

Ban tư vấn pháp luật:
             Ông Hồ Thanh Tùng       – ĐT:  0918.3838.97
             Ông Đoàn Văn Nên         – ĐT: 0903.328.166
             Ông Trần Thành Trung  – ĐT:0908.444.211
Email              tuvanluatvthk@gmail.com 
STTNgày Trọng tâm
128/04/2017Thủ tục pháp lý để kinh doanh vận tải
226/05/2017Quy định pháp luật về khai thác kinh doanh vận tải
330/06/2017Hợp đồng vận tải và các vấn đề liên quan
428/07/2017Tranh chấp về tài sản, hợp đồng Lao động
525/08/2017Pháp luật về thuế và tài chính Doanh nghiệp
629/09/2017Những điểm mới của Nghị định 46/2016 so với Nghị định 171/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…
727/10/2017Những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 so với Luật Bảo hiểm xã hội 2006
824/11/2017Sự tương đồng và khác biệt giữa mô hình Doanh nghiệp (Công ty TNHH, Cty CP, Hợp danh…) và Hợp tác xã. (Cơ sở pháp lí : Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã)
929/12/2017Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 86/2014  và các Thông tư 63/2014, thông tư 60/2015, Thông tư 10/2013 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải

Ghi chú: Ngoài các nội dung trên, các vấn đề pháp lí khác cũng sẽ được giải đáp trong buổi tư vấn pháp luật

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI VT Ô TÔ HK LT & DL TP.HCM

Ngày 28/04/2017