THÔNG BÁO: Về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. THÔNG BÁO: Về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply