THÔNG BÁO VỀ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

  1. Homepage
  2. Hội viên
  3. Hoạt động hội viên
  4. THÔNG BÁO VỀ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN THAM GIA ĐẠI HỘI
z3356998913239_3900d0a7c3e9fecbebd7a4c198ea1ead

Các bạn thân mến,

Cho đến nay, sau khi phát hành Thư mời Đại hội, văn phòng BVĐ có nhận được phản ánh của một số Hội viên CŨ là tại sao kỳ Đại hội lần này chúng tôi là Hội viên cũ của HHXKLT TPHCM lại không được mời tham dự.

Về vấn đề này, VP BVĐ xin giải thích lại để các bạn rõ:

  1. Là từ tháng 11/2021, khi thành lập BVĐ chúng tôi đã mời gần như là tất cả các HỘi viên cũ tham gia BVD( mới nhưng rơi vào thời điểm đại dịch nên có rất ít bạn tham gia. Sau đó, chúng tôi phải mất gần 4 tháng để tìm được danh sách 50 thành viên sáng lập trình cho Sở Nội vụ;
  2. Kỳ Đại hội này là Đại hội đầu tiên để thành lập Hiệp hội mới, do vậy chỉ những ai là thành viên BVĐ mới được mời dự (danh sách BVĐ gửi Sở GTVT là 20 đơn/vị cá nhân; danh sách gửi Sở Nội vụ là 50 đơn vị/cá nhân) cùng với 1 số DN/HTX mới gia nhập BVĐ sau khi có Quyết định của UBND TP;
  3. Đối với các Hội viên cũ của HHXKLT&DL TPHCM, sau khi Hiệp Hội mới bầu được Ban chấp hành, trình UBND TP công bố Điều lệ hoạt động chúng ta mới tổ chức khắc dấu và mở tài khoản ở Ngân hàng (dự kiến nhanh là vào cuối tháng 7, chậm là cuối tháng 8/2022).
  4. Khi hoàn chỉnh bộ máy mới, Hiệp Hội mới công bố ngày hoạt động chính thức, kể từ lúc này Hiệp Hội mới có trách nhiệm làm việc với các thành viên Hiệp Hội cũ để mời các bạn làm đơn gia nhập Hiệp Hội mới, Ban chấp hành chúng tôi rất hoan nghênh, mở cửa đón chào các bạn, Thư ký VP sẽ gửi Thư mời gia nhập và Điều lệ (nếu cần) để các bạn tham khảo trước. Cần thiết thì Ban chấp hành sẽ đến trực tiếp trao đổi với các bạn về vấn đề này.

Xin báo lại để các bạn rõ là khối DN/HTX chúng ta hiện nay đang mở rộng khoảng trên 1.000 DN/HTX (tương ứng với 35.000 xe) nhưng tỷ lệ DN/HTX gia nhập Hiệp Hội chưa tới 15%, do vậy cánh cửa Hiệp Hội luôn mở rộng đón chào các bạn. Xin báo lại để các bạn rõ và thông tin thêm cho bạn bè cùng biết, thông cảm nhé./.

Thân,

Lê Trung Tính

(15/6/2022)

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply