Thông tin thay đổi giá vé Công ty xe khách Phương Trang

  1. Homepage
  2. Hội viên
  3. Hoạt động hội viên
  4. Thông tin thay đổi giá vé Công ty xe khách Phương Trang
futa-thumb-about

Thông tin thay đổi giá vé Công ty xe khách Phương Trang

THÔNG TIN THAY ĐỔI GIÁ VÉ

CÔNG TY XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG

Công ty Phương Trang xin trân trọng thông báo giá vé suốt tuyến tuyến đường

  • Áp dụng từ ngày 01-01-2015

1.      Sài Gòn ⇔ Vũng Tàu: 110.000 VNĐ đã giảm 5.000 VNĐ

2.      Sài Gòn ⇔ Huế: 375.000 VNĐ đã giảm 85.000 VNĐ

3.      Sài Gòn ⇔ Đà Nẵng: 370.000 VNĐ đã giảm 25.000 VNĐ

4.      Sài Gòn ⇔ Quảng Ngãi: 310.000 VNĐ đã giảm 30.000 VNĐ

5.      Sài Gòn ⇔ Quy Ngơn: 260.000 VNĐ đã giảm 20.000 VNĐ

6.      Sài Gòn ⇔ Rạch Giá: 160.000 VNĐ đã giảm 10.000 VNĐ

7.      Sài Gòn ⇔ Châu Đốc: 155.000 VNĐ đã giảm 5.000 VNĐ

8.      Nha Trang <=> Đà Lạt là 140.000 VNĐ/1vé.

9.      Đà Lạt ⇔ Đà Nẵng: 275.000 VNĐ đã giảm 15.000 VNĐ

10. Đức Trọng ⇔ Đà Nẵng: 285.000 VNĐ đã giảm 15.000 VNĐ

11. Đà Lạt ⇔ Huế: 340.000 VNĐ đã giảm 20.000 VNĐ

12. Bảo Lộc ⇔ Huế: 310.000 VNĐ đã giảm 50.000 VNĐ

13. Hà Nội ⇔ Đà Nẵng: 350.000 VNĐ đã giảm 30.000 VNĐ

  • Áp dụng từ ngày: 05/01/2015

1.      Sài Gòn ⇔ Cần Thơ: 125.000 VNĐ đã giảm 5.000 VNĐ

2.      Cà Mau ⇔ Cần Thơ: 120.000 VNĐ đã giảm 5.000 VNĐ

3.      Châu Đốc ⇔ Cần Thơ: 115.000 VNĐ đã giảm 5.000 VNĐ

4.      Rạch Giá ⇔ Cần Thơ: 115.000 VNĐ đã giảm 5.000 VNĐ

Trân trọng.