Tình hình hoạt động liên vận Việt Nam – Campuchia

636408278475748668_cambodia

Tình hình hoạt động liên vận Việt Nam – Campuchia

–         Tổng số đơn vị vận tải của Việt Nam hoạt động vận tải liên vận Việt Nam-Campuchia là 81 đơn vị, trong đó có 55 đơn vị hoạt động vận tải hành khách, 22 đơn vị vận tải hàng hóa và 4 đơn vị vừa hoạt động vận tải hành khách vừa hoạt động vận tải hàng hóa.

–         Về vận tải hành khách theo tuyến cố định, Việt Nam có bảy tuyến với 79 xe ôtô của sáu đơn vị vận tải tham gia. Số lượng tuyến và đơn vị vận tải giảm so với năm 2012. 

–         Trong lĩnh vực vận tải hành khách theo hợp đồng và xe du lịch có 278 xe được cấp phép.

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019