TỔ CHỨC HỘI THI LÁI XE

hoithi1_kftu

TỔ CHỨC HỘI THI LÁI XE

Ngày 06 tháng 09 năm 2016, VP Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM đã nhận được văn bản số 075/HHVT-TV ngày 29 tháng 08 năm 2016 của Hiệp hội Vận Tải Ô Tô Việt Nam về việc tổ chức hội thi lái xe.

Nay, VP Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM xin đăng nguyên văn công văn trên để quý hội viên, các DN – HTX trong khối biết và tuyên truyền đến lái xe thuộc đơn vị mình về mục đích ý nghĩa hội thi, tích cực tham gia hội thi một cách thiết thực nhất.

VP Hiệp hội VT HK LT & DL TP.HCM

Ngày 07 tháng 09 năm 2016